دریافت همین آهنگ

>" /> خرداد 94 - خاطرات عاشقی
کد آهنگ برای وبلاگسایت عاشقانه

کد کج شدن تصاویر

سفارش تبلیغ
صبا ویژن

وقتی...


وقتی یه آدم میــــــــگه

هیچ کس منو دوســــــــت نداره

منظورش از هیچ کــــس :

یک نفــــــــــــــــر بیشتر نیست !

همون یه نفری که برای اون همه کســــــــه ...


 [ دوشنبه 94/3/18 ] [ 8:48 عصر ] [ زهرا نظری ] نظر

بیا...


بیا قرار بگذاریم که ...

هیچ وقت با هم قراری نداشته باشیم

بگذار همیشه اتفاق بیافتد !

 

 [ دوشنبه 94/3/18 ] [ 8:46 عصر ] [ زهرا نظری ] نظر

دورباشی...


دور باشـــی و تــپــــــنده ...

بهتر است از این که ...

نزدیـــک باشی و زننـــــــده ...

این مفــــــهوم را که در رگ هـــایت جاری کنی ...

دیگر تنـــــــــها نخواهی بود ...


 [ دوشنبه 94/3/18 ] [ 8:45 عصر ] [ زهرا نظری ] نظر

چه تلخه!!!!!!!!!!


چه تلخه ...!
خـــــــــودت مجبور بشی بزاری بری
اما دلت باهات نیاد ...

راستش را بخواهی ...

م? دانم !!
حسش م? کنم ,با د?گر? هست? ...
باش !
حسادت نم? کنم اص? ...

فلسفه ? رفتنت هم?ن بود !
اص? ... فلسفه ? عشق هم?ن است !
به باور من ...
عشق انتخاب م? کند ...

 ?ک? را برا? ماندن ...
و ?ک? را برا? رفتن !

عشق ?عن? ...
نداشتن ...
نبودن ...

نخواستن ...
و در ا?ن م?ان سهم من ماندن و درد کش?دن شد

 و سهم تو...
ب? خ?ال شدن و رفتن!

 گفتم ، من شکاک ن?ستم ... ول? حسودم !!
و حسادت دارم به عشقش و باور دارم ...
که ه?چ وقت ...

 ه?چ کس ...
مثل من ...

 عاشقت ...نخواهد شد !
و اگر عاشقت نشد !! ب? خ?ال ِ فلسفه ? عشق شو ...
و برگرد !و بدان !
که ?ک نفر ...

                                                             هم?شه ...
                                                         منتظر توست 


 [ دوشنبه 94/3/18 ] [ 8:42 عصر ] [ زهرا نظری ] نظر

Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z[ دوشنبه 94/3/18 ] [ 8:41 عصر ] [ زهرا نظری ] نظر

x x x x x x x x x

ماله من نباشـــــــی؟؟؟هیــــــــــــــــس....

تو ماله منی....

همین....


باره اخرت باشه که می خوای زندگیمو ازم بگیری....


 [ دوشنبه 94/3/18 ] [ 8:30 عصر ] [ زهرا نظری ] نظر

تو چه میدانی...

تو چه میدانی ...


از شب هایی که دنیا دور سرم می چرخید...

اما من با تمام قدرت ، به دور تو می چرخیدم؟!

تو چه می دانی ...

از روزهایی که بغض های دنیا برای من می ترکیدند...

ومن ، بی توجه ،با همه وجود ،برای تو می خندیدم...؟!

تو چه می دانی...


 [ دوشنبه 94/3/18 ] [ 8:26 عصر ] [ زهرا نظری ] نظر

هه

 بقول دوستم از سمت

چپ اولیه منم[ دوشنبه 94/3/18 ] [ 12:31 صبح ] [ زهرا نظری ] نظر

م

 ممنون که قبول کردی[ دوشنبه 94/3/18 ] [ 12:29 صبح ] [ زهرا نظری ] نظر

هستی دیگه

 نیستی؟[ دوشنبه 94/3/18 ] [ 12:26 صبح ] [ زهرا نظری ] نظر